Tuesday, 11 October 2016

Home

PENGENALAN

e-learning merupakan satu kaedah yang sedang berkembang dalam bidang pendidikan. Politeknik seluruh Malaysia telahpun melaksanakan e-learning yang menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) sepertimana hasrat kerajaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Melalui pengintegrasian perkakasan komputer, perisian, elemen multimedia, kendalian atas talian maka penyampaian lebih menarik dan mudah difahami.

Pusat eLearning dan Pengajaran (Celt) bertanggungjawab kepada kedua-dua membangun dan menggunakan kandungan eLearning dalam usaha untuk mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran di institusi Politeknik. Oleh itu, pertandingan ini merupakan satu usaha untuk menggalakkan ahli-ahli institusi politeknik sebagai pencipta aktif dan pengguna bahan pembelajaran dan pedagogi.


Pertandingan ini memberi tumpuan kepada memahami dari sudut perspektif pelajar. Perspektif ini adalah penting kerana selama ini Celt telah membangunkan bahan-bahan dalam talian yang dibangunkan oleh pensyarah dan dilihat hanya dari perspektif mereka. Oleh itu, selaras dengan tema pertandingan, SEKARANG U AJAR!, pertandingan ini menyediakan peluang kepada semua pelajar politeknik untuk mencipta bahan-bahan elearning yang pada pendapat mereka adalah menarik untuk menonton, mudah untuk difahami dan mudah untuk diingati. SEKARANG U AJAR! menyediakan pelajar dengan peluang untuk menunjukkan bakat pengajaran mereka.


OBJEKTIF
  1. Melibatkan pelajar dalam mencipta dan menggunakan kandungan eLearning dalam mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran.
  2. Untuk menggalakkan penciptaan kreatif dan inovatif eLearning bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
  3. Untuk membudayakan penggunaan bahan-bahan online dalam pembelajaran dan amalan pengajaran.
  4. Untuk menggalakkan penggunaan CIDOS sebagai platform LMS.